Online (vanaf 16 jaar)

De stap zetten om in behandeling te gaan kan soms groot zijn. Een van de manieren om deze stap kleiner te maken is een online behandeling. Psycho Praktijk Online biedt online hulp voor een korte en soms intensieve periode om ervoor te zorgen dat de klachten afnemen en de doelen zoals vooraf zijn opgesteld worden behaald.

Lees meer

Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)

Kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking hebben soms hulp nodig om de wereld om zich heen te leren begrijpen. Onze GZ-psychologen zijn opgeleid om hen op de juiste manier te benaderen. Wij beschikken over zeer geschikt materiaal om de behandelingen af te stemmen op de cliënt. Wij hechten grote waarde aan korte lijntjes met eventuele begeleiders om het geleerde vanuit de behandeling ook in de praktijk te leren toepassen. Binnen onze praktijk kan ook onderzoek worden verricht indien er nog geen diagnose is, maar wel een vermoeden van LVB.

Lees meer

Kind & Jeugd

Om zeer uiteenlopende redenen kan een kind vastlopen of hulp nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Onze GZ-psychologen zijn allemaal zeer ervaren in de diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren en de bijbehorende ouderbegeleiding. Ook als er sprake is (van een vermoeden) van LVB.

Lees meer

Volwassenen

Stress op het werk, burn-out, traumatische ervaringen, depressieve gevoelens, een vol hoofd, overweldigende emoties.... Er zijn zoveel aanleidingen en redenen waarvoor u hulp kunt zoeken bij een GZ-psycholoog. Onze GZ-psychologen hebben veel ervaring in de behandeling en begeleiding van volwassenen op zeer uiteenlopende gebieden.

Lees meer