Kosten

Consulten

Consulten (afspraken)
Wij werken standaard met consulten / afspraken van 60 minuten.
Mocht van tevoren duidelijk zijn dat een consult langer (bijv bij een onderzoek) of korter zal duren dan zullen wij dat met u bespreken.

Binnen het Zorgprestatiemodel wordt gewerkt met blokken van 15 minuten. Dit betekent dat als de afspraak gepland is voor 60 minuten en minder dan 15 minuten korter of langer duurde, dan nog steeds de 60 minuten afspraak gedeclareerd wordt. Is het verschil meer dan 15 minuten dan wordt de duur van de afspraak aangepast.

Beeldbellen
Door de Corona maatregelen kan een behandelafspraak omgezet worden in een beeldbelafspraak.
Het tarief voor een beeldbelafspraak is hetzelfde als voor een “normale” behandelafspraak.
Wij gebruiken Microsoft Teams voor het beeldbellen. Dit is een veilige manier van beeldbellen en u hoeft geen app of software te installeren. U ontvangt van ons een uitnodiging met een link per mail.

Zorgprestatiemodel per 1 januari 2022

In Nederland zijn afspraken gemaakt over hoe kosten voor psychologische hulp in rekening worden gebracht; dit heet het Zorgprestatiemodel. Voor u als client worden de zorgkosten inzichtelijk omdat deze maandelijks gespecificeerd worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. In de specificatie van deze declaratie staan alle consulten (behandeling of diagnostiek) van de voorgaande maand. Als er meerdere keren per dag contact met u is geweest dan zal deze tijd in een consult verzameld worden en ook als 1 consult zichtbaar zijn op de declaratie.

Binnen het Zorgprestatiemodel wordt er per kalenderjaar gekeken naar uw eigen bijdrage. Als uw behandeling over 2 kalenderjaren loopt, kan dit voor u financiële gevolgen hebben. Houd hier rekening mee. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.
Klik hier voor algemene informatie over het zorgprestatiemodel.
Klik hier voor de patientenfolder zorgprestatiemodel.
Klik hier voor een presentatie over het zorgprestatiemodel.

Zorgverzekering

De praktijk heeft een contract met een groot aantal zorgverzekeraars. Hier kunt u zien welke contracten wij voor 2023 hebben. Heeft u vragen hierover neem dan contact op met het secretariaat van de praktijk of met uw zorgverzekeraar.

Wij bieden Generalistische Basis Geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Uw behandeling bij onze praktijk wordt door uw zorgverzekeraar conform uw eigen polisvoorwaarden vergoed als wij een contract hebben met uw verzekeraar. In uw polisvoorwaarden kunt u zien welk percentage van het tarief vergoed wordt. De zorgverzekeraar zal altijd eerst uw eigen risico aanspreken. Wij raden u aan contact op te nemen met de zorgverzekeraar als u meer uitleg over uw polisvoorwaarden wilt. Wij declareren maandelijks aan uw zorgverzekeraar. In uw online zorgomgeving of in de app van uw zorgverzekeraar kunt u zien welke kosten gedeclareerd zijn.

Indien de praktijk met uw zorgverzekeraar geen direct contract heeft, zal de vergoeding van uw behandeling via Parnassia Groep (Stichting 1nP) lopen. Zie hieronder.

Parnassia Groep (Stichting 1nP)

Onze praktijk is ook aangesloten bij Parnassia Groep (Stichting 1nP). Stichting 1nP heeft met alle verzekeraars contracten. Stichting 1nP is een gecertificeerd netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ biedt. Uw behandeling bij onze praktijk die via 1nP loopt wordt door uw verzekeraar aangemerkt als gecontracteerde zorg en wordt dus vergoed conform uw polisvoorwaarden. Ook hier geldt dat er maandelijks gedeclareerd wordt aan uw zorgverzekeraar.

Jeugdwet

De behandeling van kinderen t/m 17 jaar wordt in het kader van de Jeugdwet vergoed door de gemeente.

Onze praktijk heeft contracten met gemeentes Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zeewolde en Noordoostpolder (BGGZ en SGGZ) en Urk (voor BGGZ). Wij vragen de zorgtoewijzing voor uw kind bij de juiste gemeente aan. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Voor de behandeling van een kind is wel een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, een medisch specialist of een beschikking van het CJG of Jeugdbescherming vereist.

Indien de behandeling doorloopt na de 18e verjaardag dan gaat de vergoeding van de behandeling vanaf de 18e verjaardag over naar de eigen zorgverzekering. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar een aanspraak zal doen op de eigen bijdrage ook als er sprake is van een reeds opgestarte behandeling binnen de Jeugdwet.

No show

Afmeldingen ontvangen wij graag minimaal 24 uur van tevoren. U kunt zich telefonisch (voicemail) of per mail via info@pph-ppe.nl afmelden. Bij niet verschijnen op een afspraak zonder bericht (no show) en te laat afzeggen, wordt het no show tarief ad € 50,- (2022; in 2023 zal dit € 60,- zijn) bij u in rekening gebracht. Dit bedrag zal door u zelf betaald moeten worden, omdat het door ons en uzelf niet te declareren is bij de zorgverzekeraar of gemeente.

Uurtarief

In het voorkomende geval dat een behandeling niet bij een zorgverzekeraar of gemeente gedeclareerd kan worden of wanneer er sprake is van onderaannemerschap of de bewuste keuze een behandeling zelf te financieren hanteren wij een uurtarief van € 102,50 (2022; in 2023 zal dit € 115,- zijn).
In een behandeltraject zit directe tijd (behandelingen, telefonisch contact, etc) en indirecte tijd (verslaglegging, opstellen behandelovereenkomst, etc). Houd er rekening mee dat indirecte tijd onderdeel is van het behandeltraject en ook gedeclareerd zal worden.