Kosten

Consulten

Consulten (afspraken)
Wij werken standaard met consulten / afspraken van 60 minuten.
Mocht van tevoren duidelijk zijn dat een consult langer (bijv bij een onderzoek) of korter zal duren dan zullen wij dat met u bespreken.

Binnen het Zorgprestatiemodel wordt gewerkt met blokken van 15 minuten. Dit betekent dat als de afspraak gepland is voor 60 minuten en minder dan 15 minuten korter of langer duurde, dan nog steeds de 60 minuten afspraak gedeclareerd wordt. Is het verschil meer dan 15 minuten dan wordt de duur van de afspraak aangepast.

Beeldbellen
Een behandelafspraak kan om verschillende redenen soms ook een beeldbelafspraak zijn.
Het tarief voor een beeldbelafspraak is hetzelfde als voor een “normale” behandelafspraak.
Wij gebruiken Microsoft Teams voor het beeldbellen. Dit is een veilige manier van beeldbellen en u hoeft geen app of software te installeren. U ontvangt van ons een uitnodiging met een link per mail.

Zorgprestatiemodel

In Nederland zijn afspraken gemaakt over hoe kosten voor psychologische hulp in rekening worden gebracht; dit heet het Zorgprestatiemodel. Voor u als client worden de zorgkosten inzichtelijk omdat deze maandelijks gespecificeerd worden gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. In de specificatie van deze declaratie staan alle consulten (behandeling of diagnostiek) van de voorgaande maand. Als er meerdere keren per dag contact met u is geweest dan zal deze tijd in een consult verzameld worden en ook als 1 consult zichtbaar zijn op de declaratie.

Binnen het Zorgprestatiemodel wordt er per kalenderjaar gekeken naar uw eigen bijdrage. Als uw behandeling over 2 kalenderjaren loopt, kan dit voor u financiële gevolgen hebben. Houd hier rekening mee. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u hierover vragen heeft.
Klik hier voor algemene informatie over het zorgprestatiemodel.
Klik hier voor de patientenfolder zorgprestatiemodel.
Klik hier voor een presentatie over het zorgprestatiemodel.

Zorgverzekering

Wij bieden Generalistische Basis Geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) en Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Uw behandeling bij onze praktijk wordt door uw zorgverzekeraar conform uw eigen polisvoorwaarden vergoed als wij een contract hebben met uw verzekeraar. In uw polisvoorwaarden kunt u zien welk percentage van het tarief vergoed wordt. De zorgverzekeraar zal altijd eerst uw eigen risico aanspreken. Wij raden u aan contact op te nemen met de zorgverzekeraar als u meer uitleg over uw polisvoorwaarden wilt. Wij declareren maandelijks aan uw zorgverzekeraar. In uw online zorgomgeving of in de app van uw zorgverzekeraar kunt u zien welke kosten gedeclareerd zijn.

Wij zoeken altijd de hulpverlener met de meest passende ervaring en specialisme bij uw hulpvraag. Bovendien stellen zorgverzekeraars eisen en leggen beperkingen op in hun contracten. Hierop hebben wij geen enkele invloed. Hierdoor kan het voorkomen dat uw wachttijd langer uitvalt dan aangegeven bij uw aanmelding. Wij hopen op uw begrip en vertrouwen dat wij u zo snel als mogelijk uitnodigen voor een intakegesprek.

Hieronder ziet u een overzicht van de contracten die de praktijk heeft met zorgverzekeraars voor 2024. Voor CZ (CZ/OHRA/Nationale Nederlanden) zal er geen contract voor 2024 komen. Heeft u vragen hierover neem dan contact op met het secretariaat van de praktijk of met uw zorgverzekeraar.

Jeugdwet

De behandeling van kinderen t/m 17 jaar wordt in het kader van de Jeugdwet vergoed door de gemeente.

Er moet aan 3 voorwaarden voldaan worden:

  • De zorgverlener heeft een contract met de gemeente
  • Het kind staat ingeschreven bij en is woonachtig in de gemeente
  • De hulpvraag van het kind past binnen het contract van de zorgverlener met de gemeente

Onze praktijk heeft contracten met gemeentes Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten, Zeewolde en Noordoostpolder (BGGZ en SGGZ), Oldebroek (SGGZ) en Urk (BGGZ). Wij vragen de zorgtoewijzing voor uw kind bij de juiste gemeente aan. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Voor de behandeling van een kind is wel een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, een medisch specialist of een beschikking van het CJG of Jeugdbescherming vereist.

Indien de behandeling doorloopt na de 18e verjaardag dan gaat de vergoeding van de behandeling vanaf de 18e verjaardag over naar de eigen zorgverzekering. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar een aanspraak zal doen op de eigen bijdrage ook als er sprake is van een reeds opgestarte behandeling binnen de Jeugdwet.

No show

Afmeldingen ontvangen wij graag minimaal 24 uur van tevoren. U kunt zich telefonisch (voicemail) of per mail via info@pph-ppe.nl afmelden. Bij niet verschijnen op een afspraak zonder bericht (no show) en te laat afzeggen, wordt het no show tarief ad € 60,- bij u in rekening gebracht. Dit bedrag zal door u zelf betaald moeten worden, omdat het door ons en uzelf niet te declareren is bij de zorgverzekeraar of gemeente.

Uurtarief

In het voorkomende geval dat een behandeling niet bij een zorgverzekeraar of gemeente gedeclareerd kan worden of wanneer er sprake is van onderaannemerschap of de bewuste keuze van een client om een behandeling zelf te financieren hanteren wij een uurtarief van € 115,- (per 1 januari 2024 is dit € 130,-).
In een behandeltraject zit directe tijd (behandelingen, telefonisch contact, etc) en indirecte tijd (verslaglegging, opstellen behandelovereenkomst, etc). Houd er rekening mee dat indirecte tijd onderdeel is van het behandeltraject en ook gedeclareerd zal worden.