Psychiater – medicatie

Binnen Psycho Praktijk Harderwijk – Emmeloord werken we samen met een psychiater. De psychiater kan ingezet worden tijdens lopende behandeltrajecten voor het instellen van medicatie en het is mogelijk om naar onze praktijk verwezen te worden puur voor het instellen of bijstellen van medicatie. De SGGZ verwijzing voor alleen medicatie instellen/bijstellen dient door de huisarts of andere medische specialist gedaan te worden.

Een psychiater is een medisch specialist die, zoals alle artsen, bevoegd is tot het voorschrijven van medicatie. Voor veel psychiatrische aandoeningen zijn medicijnen beschikbaar die een bijdrage kunnen leveren aan een behandeling van uw klachten. Medicatie kan onder andere worden voorgeschreven voor angst- en stemmingsklachten, slaapproblemen en ADHD symptomen. Normaal gesproken wordt medicatie alleen toegepast bij ernstige vormen van bovenstaande klachten.

Tijdens het diagnostiek consult spreekt u met de psychiater over uw klachten. De psychiater zal u uitleggen welke mogelijkheden er zijn, wat het best passende medicijn is en de meest geschikte dosering. De psychiater zal duidelijk uitleggen op welke manier de medicatie gebruikt dient te worden en wat de verwachte effecten en bijwerkingen zullen zijn. Als er gestart wordt met medicatie zal de psychiater de effecten van het medicijn ook met u evalueren. De psychiater blijft u een poosje na het instellen van de medicatie nog volgen.

In sommige gevallen loopt het medicatiegebruik door nadat de behandeling binnen de Psycho Praktijk is afgesloten. In dat geval wordt de huisarts ingelicht over het medicatiegebruik, zodat die in de toekomst de herhaalrecepten kan voorschrijven.