Algemeen

Onze praktijk richt zich op psychologische behandeling (diagnostiek en behandeling) van kinderen/jongeren en volwassenen met psychische- of gedragsproblemen.

De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Wij behandelen zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig.

Problemen of klachten kunnen op diverse gebieden aan de orde komen, bijvoorbeeld:

 • Angstklachten
 • Sociale problemen
 • Fase problemen; problemen die verband houden met een specifieke ontwikkelingsfase waarin uw kind/jongere/jongvolwassene zich bevindt
 • Teruggetrokken of juist overactief gedrag
 • (vermoeden van) Autisme Spectrum Stoornis (ASS) of ADD/ADHD problematiek
 • Slaapproblemen
 • Psychosomatische klachten; onbegrepen lichamelijke klachten (hoofdpijn/buikpijn)
 • Zindelijkheidsproblematiek
 • Emotionele problemen; bijvoorbeeld als gevolg van scheiding van ouders, loyaliteitsproblemen, rouwverwerking na het overlijden van een dierbaar persoon
 • Dwangklachten
 • Identiteitsproblemen
 • Stemmingsklachten; stemmingsproblemen, aanhoudende somberheid/depressieve gevoelens
 • Traumaverwerking (EMDR), ook bij preverbaal trauma bij infants (0-4 jaar) en jonge kinderen
 • Agressie en boosheid
 • Opvoedingsvragen
 • Seksuele problematiek/opvoedingsvragen
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst/pestgedrag

In onze praktijk kunt u niet terecht voor dyslexie of dyscalculie.

Onderzoek

Een onderzoek kan bestaan uit één of meerdere individuele gesprekken, het invullen van vragenlijsten, maar ook uit een schoolobservatie of diagnostisch onderzoek. Een diagnostisch onderzoek kan bestaan uit een intelligentieonderzoek, een persoonlijkheidsonderzoek of een sociaal-emotioneel onderzoek, afhankelijk van de vraagstelling/hulpvraag.

Behandeling

Voor iedere client wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is. Het streven is om een ieder zo snel mogelijk weer het vertrouwen te geven op eigen kracht verder te kunnen. Soms zullen enkele gesprekken voldoende blijken te zijn. Indien nodig, is ook een langer durende behandeling mogelijk. Naast de individuele gesprekken kunnen er, afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag, ook oudergesprekken worden gepland.

Voor de invulling van de behandelgesprekken kijken we naar welke behandelmethode het beste aansluit bij de client. In de behandeling en begeleiding maken we voornamelijk gebruik van de principes uit de cognitieve-gedragstherapie, EMDR en invalshoeken vanuit het oplossingsgericht werken.

Behandelovereenkomst

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een behandelovereenkomst opgesteld en aan u voorgelegd. Uw behandeling zal conform de afspraken in de behandelovereenkomst worden vormgegeven en geevalueerd.