Klachten

Hebt u vragen of klachten, laat het ons dan weten.
Wij vinden het prettig als u dit met ons bespreekt.
Waar mensen met elkaar werken, ontstaan er ook soms misverstanden.
Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden.
Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt of de bejegening door de psycholoog.
Het bespreekbaar maken met de psycholoog, maakt het mogelijk om tot een oplossing te komen.

U heeft ook het recht om als cliënt een klacht in te dienen.
U kunt bellen of een brief schrijven naar de praktijk.

Klachtenloket Zorg

U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Geschillencommissie Zorg.

Geschillencommissie Zorg

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van Geschillencommissie Zorg.