Klachten

Hebt u vragen of klachten, laat het ons dan weten.
Wij vinden het prettig als u dit met ons bespreekt.
Waar mensen met elkaar werken, ontstaan er ook soms misverstanden.
Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden.
Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt of de bejegening door de psycholoog.
Het bespreekbaar maken met de psycholoog, maakt het mogelijk om tot een oplossing te komen.

U heeft ook het recht om als cliënt een klacht in te dienen.
U kunt bellen of een brief schrijven naar de praktijk.

Klachtenloket Zorg

U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Geschillencommissie Zorg.

Geschillencommissie Zorg

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Onze praktijk is hierbij aangesloten. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op de website van Geschillencommissie Zorg.