SCHIP aanpak

Als jullie verhaal niet verliep zoals je van tevoren wenste….

Een aanzienlijk deel van de echtscheidingen escaleert tot een vechtscheiding. Een ontwikkeling die doorgaans niet door de partners is gekozen, waarbij kinderen veelal de dupe zijn en waarin professionals vaak vastlopen.

In onze praktijk werken wij met ouders die in een vechtscheiding zijn beland of ouders die in slecht weer verkeren. Op weg naar balans of nieuw geluk met een nieuwe partner is lastig wanneer de communicatie met je (ex) partner verloopt via conflicten. In het heetst van de strijd word je misschien iemand die je niet wilt zijn of zie je niet wat je elkaar of de kinderen aandoet.

Echtscheiding genereert rouw. Deze rouw wordt meestal individueel beleefd. Niet zelden wordt voorbijgegaan aan wat beiden daadwerkelijk hebben verloren. Het goed afhechten van je relatie is daarom voor alle partijen van belang en zeker voor de kinderen.

De SCHIP-aanpak is hierbij behulpzaam.

Een heldere, pragmatische aanpak voor post relationele rouw.

Tijdens de SCHIP-aanpak doorlopen de ex-partners in vijf fasen het postrelationele rouwtraject (samenkomen, conflict en verliesverheldering helpend horen, integratie, partners in ouderschap). Er ontstaat erkenning voor wederzijdse kwetsuren en herstel van vertrouwen met als uiteindelijke doel een nieuwe verbinding als ‘partners in ouderschap’.

Niet loslaten maar een nieuwe verbinding aangaan.

 

De kern van de SCHIP-aanpak

– reconstructie van de reden van de misgelopen relatie

– elkaar niet loslaten maar opnieuw verbinden als ouders in partnerschap

– gezamenlijk rouwen om de verloren relatie

– aandacht voor het verlies (onder het conflict)

– aandacht voor herstel van vertrouwen

 

Goede ouders zijn we allemaal maar hoe worden we goede ex-partners?

Binnen onze praktijk zijn Jessica Timmerman en Elsbeth de Kruijf gecertificeerde SCHIP-aanpak behandelaar.

Voor het SCHIP-traject (verwerking echtscheiding en relatieproblemen) zijn de volgende links beschikbaar:

Algemene website bekijken.

Link naar aanvraag van het e-book: //www.schipaanpak.nl/achtergrond/aanvraag-ebook/