ISO-9001

Sinds oktober 2023 is onze instelling gecertificeerd volgens de ISO-9001 norm. Dit certificaat maakt duidelijk dat wij hoge eisen stellen aan de kwaliteit van ons werk. Dit omvat het zorginhoudelijk werk mbt clienten (intake, behandeling, evaluatie en nazorg), maar ook op organisatieniveau (personeelsbeleid, administratie, etc).

GGZ Kwaliteitsstatuut

De praktijk is per 1 januari 2023 een GZ-instelling.
U kunt ons kwaliteitsstatuut hier bekijken.

Clienttevredenheid

Om de kwaliteit van de behandelingen en de praktijkvoering te verbeteren wordt aan het einde van een behandeltraject de cliënttevredenheid en het behandeleffect gemeten. Deze cijfers zijn een gemiddelde over de periode oktober 2022 t/m mei 2023 (laatste update: 26 juni 2023).

Harderwijk
Jeugdwet (kinderen en jongeren): 8,0
ZPM (volwassenen): 9,0

Emmeloord
Jeugdwet (kinderen en jongeren): 8,0
ZPM (volwassenen): 9,0