Contact

Telefonisch

Secretariaat

maandag t/m woensdag: 9.00-12.00 uur
donderdag en vrijdag: 9.00-16.00 uur
Buiten deze tijden om staat de telefoon doorgeschakeld naar de voicemail.

Spreek alstublieft uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook altijd een mailbericht sturen.

Email

De praktijk is per e-mail bereikbaar via info@pph-ppe.nl

Indien u zich wilt aanmelden, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze pagina. Zodra u het formulier heeft ingevuld, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Crisis

Op de momenten dat wij niet bereikbaar zijn en u onmiddellijk behoefte heeft aan contact met een behandelaar, neem dan contact op met uw eigen huisarts.

Na 17.00 uur en in het weekend kunt u terecht bij de huisartsenpost in uw regio. Indien noodzakelijk kan de betreffende huisartsenpost de crisisdienst inschakelen.

Klacht

Hebt u vragen of klachten, laat het ons dan weten. Wij vinden het prettig als u dit met ons bespreekt. Waar mensen met elkaar werken, ontstaan er ook soms misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt of de bejegening door de psycholoog. Het bespreekbaar maken met de psycholoog, maakt het mogelijk om tot een oplossing te komen.

U heeft ook het recht om als cliënt een klacht in te dienen. U kunt bellen of een brief schrijven naar de praktijk. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtencommissie.

Een klacht van een volwassene (Wkkgz) of van een kind/jeugdige (Jeugdwet) kan gericht worden aan de LVVP-klachtenfunctionaris of klachtencommissie. Meer informatie hierover vindt u op de website van LVVP.

Een klacht van een kind/jongere of ouders kan ook worden voorgelegd aan het AKJ door het invullen van een klachtformulier. Meer informatie vindt u op de website van AKJ.

Contact formulier