Online (vanaf 16 jaar)

Missie: 100% online, samen op weg om zelf weer krachtig in het leven te kunnen staan.

Naast behandeling op een van onze behandellocaties, bieden we ook online therapie. Zo kun je onafhankelijk van tijd en/of plaats werken aan jouw herstel vanuit je eigen vertrouwde omgeving.

Voor wie

Kortere wachttijden

Volledig online

Wij bieden 100% online therapie aan bij diverse psychische klachten waarbij wij ons richten op jongeren vanaf 16 jaar en volwassenen. Wij bieden onder meer behandelingen aan voor angst – en paniekaanvallen, stemmingsklachten, dwanghandelingen, traumatische ervaringen, adhd, autisme, omgaan met lichamelijke klachten, rouw of verlies. Binnen de behandelingen wordt er gebruik gemaakt van CGT, EMDR, steunend/structurende behandelingen en schema gericht werken. Ook onderdelen van oplossingsgerichte, ACT en positieve psychologie worden ingezet. Binnen de online behandelingen maken we gebruik van E-health via Therapieland en Embloom. Hierbij kunnen we psycho-educatie inzetten en modules en dagboeken uitzetten. Hierbij sluiten we aan bij de behoeften van de cliënt en kunnen we zowel vooraf als preventie, tijdens de behandeling en als nazorg producten op maat aanbieden. Een behandeling is altijd maatwerk waarbij we gezamenlijk kijken wat je nodig hebt. Dit met als doel het verminderen van de psychische klachten, veranderen van de leefstijl of het anders willen leren omgaan met een (chronische) ziekte.

Het voordeel van online behandelen is dat je direct aan de slag kan, de wachttijd minder lang is en je niet naar een vestiging hoeft te komen. Dit scheelt reistijd en wachttijd. Vanuit je vertrouwde eigen omgeving kun je inloggen, dat is fijn! Tussentijds is er contact mogelijk wanneer dit nodig is als het even niet zo lekker loopt middels chatten of e-mail.

De communicatie van de online-behandelingen verloopt via videobellen met Microsoft Teams middels je eigen mobiele telefoon, tablet of computer. Binnen een veilige omgeving worden de gesprekken met de behandelaar gevoerd. De looptijd van een online-behandeling varieert, afhankelijk van de aard van de klachten.

Een online-behandeling is kwalitatief en inhoudelijk net zo goed als een behandeling ‘face to face’ in de kamer op locatie. De gesprekken met de behandelaar blijven hetzelfde, alleen vinden ze online plaats. Veel mensen vinden een online behandeling prettig omdat ze zelf het moment en de plek vanwaar de behandeling plaats vindt kunnen bepalen.

Wat doet Psycho Praktijk Online?

De stap zetten om in behandeling te gaan kan soms groot zijn. Een van de manieren om deze stap kleiner te maken is een online behandeling. Psycho Praktijk Online biedt online hulp voor een korte en soms intensieve periode om ervoor te zorgen dat de klachten afnemen en de doelen zoals vooraf zijn opgesteld worden behaald.

Behandeling bij onze organisatie is deskundig, voldoet aan de kwaliteitsstandaarden en is gebaseerd op de meest actuele kennis, kunde en recente digitale mogelijkheden.

Samen op weg om zelf weer krachtig in het leven te kunnen staan. Snel, effectief en betrokken.

Zie je een 100% online behandeling niet zitten en is dit nog een stap te ver? We kunnen ook online opdrachten en programma’s inzetten bij de behandeling. Dan kom je voor de behandelgesprekken wel naar de locatie, maar kun je thuis de opdrachten doen, dit met als doel dat je sneller effect ziet van je behandeling.

Vragen? Neem gerust contact op met de praktijk om samen te kijken wat passend voor jou is.