Kind & Jeugd

Om zeer uiteenlopende redenen kan een kind vastlopen of hulp nodig hebben om zich verder te kunnen ontwikkelen. Onze GZ-psychologen zijn allemaal zeer ervaren in de diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren en de bijbehorende ouderbegeleiding. Ook als er sprake is (van een vermoeden) van LVB. Meer informatie over de klachten die wij kunnen behandelen vindt u onder het kopje “Algemeen“. Bij de aanmelding van uw kind zullen wij direct bekijken of uw kind bij ons op de juiste plek is. Indien het beter voor uw kind is, zullen wij u doorverwijzen naar de juiste specialist. Na aanmelding van uw kind wordt hij/zij op onze wachtlijst geplaatst. Hier kunt u de laatste stand van de wachttijd vinden. Zodra een van onze GZ-psychologen ruimte krijgt om met de behandeling van uw kind te beginnen, zal het secretariaat contact met u opnemen voor het inplannen van het intakegesprek. Wij hechten er zeer aan dat, indien mogelijk, beide ouders aanwezig zijn bij het intakegesprek. De behandeling van een kind (t/m 17 jaar) zal door een gemeente waar wij een contract mee hebben worden vergoed vanuit de Jeugdwet. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Kosten“.

Wettelijk gezag

Een behandelaar is wettelijk verplicht het wettelijk gezag over een minderjarig kind te controleren. Het gevraagde bewijsstuk is een vereiste voor het kunnen inplannen van het intakegesprek.

 • Ouders zijn gescheiden en slechts 1 ouder heeft sindsdien het wettelijk gezag:
  • uittreksel gezagsregister; of
  • een kopie van het vonnis waarin het wettelijk gezag is toegekend aan de ouder
 • Moeder is vanaf de geboorte de enige ouder met wettelijk gezag:
  • uittreksel burgerlijke stand/BRP waaruit het gezag blijkt, doet u bij uw gemeente (digitaal loket). Hier zijn kosten aan verbonden. Het uittreksel mag maximaal 1 jaar oud zijn. De benaming van het juiste uittreksel verschilt per gemeente. U kunt bij uw gemeente informeren welk uittreksel het juiste is.
 • Adoptie binnen Nederland
  • uittreksel gezagsregister.

Meer informatie over het aanvragen van een uittreksel uit het gezagsregister vindt u hier. Het aanvragen van een uittreksel gezagsregister is gratis.

Toestemming

Begeleiding van een kind tot 16 jaar kan alleen worden gestart met toestemming en medewerking van beide (gezaghebbende) ouders/verzorgers (en/of voogd). Dit geldt ook wanneer u gescheiden bent, zelfs als uw kind op dit moment geen contact met de andere ouder heeft. Als dit van toepassing is in uw situatie dan ontvangt u na aanmelding een toestemmingsformulier dat door beide ouders ondertekend dient te worden. Wij ontvangen graag het ingevulde en ondertekende formulier retour voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Doorverwijzing

Als onverhoopt uit de intake of na het afronden van een eerste screening blijkt dat wij niet de hulp kunnen bieden die uw kind nodig heeft, zal uw kind door ons, in overleg met de oorspronkelijke verwijzer, worden doorverwezen.