Licht Verstandelijk Beperkt (LVB)

Kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking hebben soms hulp nodig om de wereld om zich heen te leren begrijpen. Onze GZ-psychologen zijn opgeleid om hen op de juiste manier te benaderen. Wij beschikken over zeer geschikt materiaal om de behandelingen af te stemmen op de cliënt. Wij hechten grote waarde aan korte lijntjes met eventuele begeleiders om het geleerde vanuit de behandeling ook in de praktijk te leren toepassen. Binnen onze praktijk kan ook onderzoek worden verricht indien er nog geen diagnose is, maar wel een vermoeden van LVB.

Meer informatie over de klachten die wij kunnen behandelen vindt u onder het kopje “Algemeen“. Bij een aanmelding zullen wij direct bekijken of u/uw kind bij ons op de juiste plek bent/is. Indien dit voor de behandeling beter is, zullen wij doorverwijzen naar de juiste specialist. Na aanmelding wordt u of uw kind op onze wachtlijst geplaatst. Hier vindt u de laatste stand van de wachttijd. Zodra een van onze psychologen ruimte krijgt om met de behandeling te beginnen, zal het secretariaat contact met u opnemen voor het inplannen van het intakegesprek. Voor meer informatie over de behandeling van een kind kunt u verder lezen bij “Kind&Jeugd“.

De behandeling van een kind (t/m 17 jaar) zal door een gemeente waar wij een contract mee hebben worden vergoed vanuit de Jeugdwet. De behandeling van een volwassene wordt vergoed conform de eigen polisvoorwaarden. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Kosten“.