Jessica Timmerman

Mijn naam is Jessica Timmerman. Ik werk als zelfstandig orthopedagoog, GZ-psycholoog, EMDR-therapeut practitioner en SCHIP-aanpak therapeut. In mei 2023 heb ik de opleiding Infant Mental Health Specialist (IMH) voor de behandeling van kinderen van 0-5 jaar afgerond.

Met veel enthousiasme ben ik in 2013 samen met mijn collega Esther Spruijt gestart met Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord.

Ik ben opgeleid aan de Universiteit van Utrecht als orthopedagoog en bij het Spon in Nijmegen als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Dit betekent dat ik zowel kinderen, jongeren als volwassenen kan behandelen met uiteenlopende problematiek. Voor de start van mijn eigen praktijk ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij ’s Heerenloo op een instelling voor licht verstandelijke gehandicapten met ernstige gedragsproblemen. Vervolgens heb ik verschillende cursussen gevolgd. Ik ben een geregistreerd EMDR-therapeut Practitioner. Sinds 2015 werk ik volledig in mijn eigen praktijk wat goed bevalt.

Voor mij is elke persoon uniek en niets is vreemd. In mijn werk combineer ik een open en nieuwsgierige houding met kennis en ervaring. Ik vind het belangrijk dat de sfeer laagdrempelig is, ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten en ga op zoek naar de ‘klik’ om zo een goede werkrelatie op te kunnen bouwen. Binnen de behandeling maak ik gebruik van verschillende methodes en theorieën waarbij de vraag van het kind/de jongere/ouders of volwassene centraal staat (cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte principes, SCHIP-aanpak).

Binnen de praktijk heb ik mede de specialisatie in de behandeling en begeleiding van kinderen/jongeren/volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

In november 2020 ben ik gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.

 

Informatie over mijn collega’s vindt u via “Ons team“.

 

Registraties
BIG: 69916769125
AGB: 94013604

Lidmaatschappen
Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH)

Documenten
LVVP Visitatiecertificaat 
SCHIP-aanpak licentie 2023

lvvp-visitatielogo