Jessica Timmerman

Mijn naam is Jessica Timmerman. Ik werk als zelfstandig orthopedagoog, GZ-psycholoog, EMDR-therapeut practitioner en SCHIP-aanpak therapeut. In september 2021 ben ik gestart met de opleiding Infant Mental Health Specialist (IMH) voor de behandeling van kinderen van 0-5 jaar.

Met veel enthousiasme ben ik in 2013 samen met mijn collega Esther Spruijt gestart met Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord.

Ik ben opgeleid aan de Universiteit van Utrecht als orthopedagoog en bij het Spon in Nijmegen als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Dit betekent dat ik zowel kinderen, jongeren als volwassenen kan behandelen met uiteenlopende problematiek. Voor de start van mijn eigen praktijk ben ik 10 jaar werkzaam geweest bij ’s Heerenloo op een instelling voor licht verstandelijke gehandicapten met ernstige gedragsproblemen. Vervolgens heb ik verschillende cursussen gevolgd.  Ik ben een geregistreerd EMDR-therapeut Practitioner. Sinds 2015 werk ik volledig in mijn eigen praktijk wat goed bevalt.

Voor mij is elke persoon uniek en niets is vreemd. In mijn werk combineer ik een open en nieuwsgierige houding met kennis en ervaring. Ik vind het belangrijk dat de sfeer laagdrempelig is, ik probeer zo goed mogelijk aan te sluiten en ga op zoek naar de ‘klik’ om zo een goede werkrelatie op te kunnen bouwen. Binnen de behandeling maak ik gebruik van verschillende methodes en theorieën waarbij de vraag van het kind/de jongere/ouders of volwassene centraal staat (cognitieve gedragstherapie, EMDR, oplossingsgerichte principes, SCHIP-aanpak).

Binnen de praktijk heb ik mede de specialisatie in de behandeling en begeleiding van kinderen/jongeren/volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Sinds september 2021 volg ik de opleiding tot IMH-specialist (Infant Mental Health).

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) en ben gevisiteerd in november 2020 op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.

 

Informatie over mijn collega’s vindt u via “Ons team“.

 

Registraties
BIG: 19918991325
AGB: 94100957

Lidmaatschappen
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Dutch Association for Infant Mental Health (DAIMH)

Documenten
GGZ Kwaliteitsstatuut
LVVP Visitatiecertificaat 
SCHIP-aanpak licentie 2022

lvvp-visitatielogo