Esther Spruyt

Ik ben Esther Spruyt en ben binnen de praktijk werkzaam als zelfstandig Psychotherapeut, GZ-psycholoog, orthopedagoog en EMDR-therapeut.

Ik ben opgeleid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam als orthopedagoog en bij het Spon in Nijmegen als gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog). Daarnaast heb ik bij de RINO Utrecht de opleiding tot psychotherapeut voltooid. Dit betekent dat ik zowel kinderen, jongeren als volwassenen kan behandelen met uiteenlopende problematiek. Voor de start van mijn eigen praktijk ben ik 20 jaar werkzaam geweest bij ’s Heerenloo, een instelling voor licht verstandelijke gehandicapten met ernstige gedragsproblemen en ben ik een aantal jaren actief geweest als consulent voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise).

Mijn doelstelling is om vanuit een kleinschalige aanpak te werken waarin het persoonlijke contact (werkrelatie) met de cliënten voorop staat. Ik vind het een uitdaging om met kinderen, jongeren en volwassenen te werken tijdens een moeilijke periode in hun leven en hen weer op weg te helpen in hun verdere ontwikkeling. Ik heb ervaring met verschillende vormen van diagnostiek.

Mijn werkwijze kan als ‘maatwerk’ omschreven worden. In een behandeltraject wordt indien nodig van verschillende psychotherapeutische technieken gebruik gemaakt en waar nodig een beroep gedaan op specifieke kennis van collega’s. Ik vind het belangrijk om mensen te zien en te horen en samen met de client zijn probleem en eventuele probleem samenhang in kaart te brengen. De wijze waarop ik probeer te werken of de techniek die ik inzet, past bij de hulpvraag en bij de persoon en/ of het gezinssysteem. Mijn stijl is pragmatisch, oplossings-en vraaggericht.

In mijn behandelingen maak ik gebruik van psychotherapeutische technieken uit diverse theoretische stromingen waaronder de cognitieve gedragstherapie, inzichtgevende gesprekstherapie, EMDR, systemisch- en schema gericht werken en elementen uit ‘ACT’ (Acceptance and Commitment Therapy).

Naast het werken met kinderen/jongeren en volwassenen, ben ik gespecialiseerd in de behandeling en begeleiding van volwassenen en kinderen met een licht verstandelijke beperking en de begeleiding van hun ouders.

In november 2020 ben ik gevisiteerd op basis van de LVVP-kwaliteitscriteria. Het visitatiecertificaat is geldig voor 5 jaar.

 

Registraties
BIG: 49914715925 (GZ-Psycholoog)
BIG: 69914715916 (Psychotherapeut)
AGB: 94011058

Lidmaatschappen
Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)

Documenten
LVVP Visitatiecertificaat