Welkom bij Psycho Praktijk Emmeloord

Locatie

Als u een afspraak heeft, belt u dan aan. Een van onze medewerkers zal u binnen laten. U kunt in de wachtruimte plaatsnemen. Uw behandelaar haalt u daar op.

Wilt u, als u op de fiets komt, uw fiets aan de voorkant van de praktijk neerzetten en niet in het pad naast de praktijk?
Er zijn slechts een paar parkeerplekken direct voor de praktijk beschikbaar. Vriendelijk verzoek om waar mogelijk uw auto verderop in de straat te parkeren of op de parkeerplaats bij het AVES-gebouw.

Wilt u documenten inleveren? Wilt u deze dan in een gesloten envelop bij ons door de brievenbus doen of afgeven bij de secretaresse.

Klik hier voor locatie Harderwijk.

U kunt ons terugvinden op de Steunwijzer van de gemeente Noordoostpolder.

Behandelingen

Op onze locatie in Emmeloord bieden wij de volgende behandelingen aan:

  • Kind & Jeugd: BGGZ en SGGZ, ook in geval van licht verstandelijke beperking
  • Volwassenen: BGGZ en SGGZ, ook in geval van licht verstandelijke beperking
  • EMDR: alle leeftijden

Behandelaren

In Emmeloord werken Jessica Timmerman, Elsbeth de Kruijf, Wilco Laarman en Esther Spruyt.

Verwijzing

Voor de behandeling op onze locatie Emmeloord is een verwijzing van huisarts, GGD Jeugdarts, Consultatiebureau arts of medisch specialist noodzakelijk. Verwijzingen kunnen per post of via ZorgDomein aan ons toegezonden worden.

Kies om te verwijzen binnen ZorgDomein voor: GGZ / Jeugdzorg – Geestelijke Gezondheidszorg – kinderen/jeugd (jonger dan 18 jaar) of volwassene (18 tot 65 jaar) – kies 1 van de klachten – kies locatie Emmeloord van Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord.

Kwaliteit

Om de kwaliteit van de behandelingen en de praktijkvoering te verbeteren wordt aan het einde van een behandeltraject de cliënttevredenheid en het behandeleffect gemeten. Voor de Kind&Jeugd behandeltrajecten geven clienten ons een tevredenheidscijfer van gemiddeld 8,8 en voor de Volwassen behandeltrajecten gemiddeld een 8,8. Deze gegevens zijn voor het laatst in april 2022 geactualiseerd.