Onze praktijk richt zich op psychologische behandeling (diagnostiek en behandeling) van kinderen/jongeren en volwassenen met psychische- of gedragsproblemen. 

De praktijk is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en volwassenen met een licht verstandelijke beperking.

Wij behandelen zo kort als mogelijk en zo intensief als nodig.

Problemen of klachten kunnen op diverse gebieden aan de orde komen, bijvoorbeeld:

 • Angstklachten
 • Sociale problemen
 • Fase problemen; problemen die verband houden met een specifieke ontwikkelingsfase waarin uw kind/jongere/jongvolwassene zich bevindt
 • Teruggetrokken of juist overactief gedrag; vermoeden van Autisme Spectrum Stoornis, PDD NOS of ADHD problematiek
 • Slaapproblemen
 • Psychosomatische klachten; onbegrepen lichamelijke klachten (hoofdpijn/buikpijn)
 • Zindelijkheidsproblematiek
 • Emotionele problemen; bijvoorbeeld als gevolg van scheiding van ouders, loyaliteitsproblemen, rouwverwerking na het overlijden van een dierbaar persoon
 • Dwangklachten
 • Identiteitsproblemen
 • Stemmingsklachten; stemmingsproblemen, aanhoudende somberheid/depressieve gevoelens
 • Traumaverwerking (EMDR), ook bij preverbaal trauma bij infants (0-4 jaar) en jonge kinderen 
 • Agressie en boosheid
 • Opvoedingsvragen
 • Seksuele problematiek/opvoedingsvragen
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst/pestgedrag

In onze praktijk kunt u niet terecht voor dyslexie of dyscalculie. 

Onderzoek

Een onderzoek kan bestaan uit één of meerdere individuele gesprekken, het invullen van vragenlijsten, maar ook uit een schoolobservatie of diagnostisch onderzoek. Een diagnostisch onderzoek kan bestaan uit een intelligentieonderzoek, een persoonlijkheidsonderzoek of een sociaal-emotioneel onderzoek, afhankelijk van de vraagstelling/hulpvraag.

Behandeling

Voor iedere client wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is. Het streven is om een ieder zo snel mogelijk weer het vertrouwen te geven op eigen kracht verder te kunnen. Soms zullen enkele gesprekken voldoende blijken te zijn. Indien nodig, is ook een langer durende behandeling mogelijk. Naast de individuele gesprekken kunnen er, afhankelijk van de problematiek en de hulpvraag, ook oudergesprekken worden gepland.
Voor de invulling van de behandelgesprekken kijken we naar welke behandelmethode het beste aansluit bij de client. In de behandeling en begeleiding maken we voornamelijk gebruik van de principes uit de cognitieve-gedragstherapie, EMDR en invalshoeken vanuit het oplossingsgericht werken. 

Behandelovereenkomst

Naar aanleiding van het intakegesprek wordt er een behandelovereenkomst opgesteld en aan u voorgelegd. Indien u hiermee instemt, kan de behandeling beginnen of voortgezet worden.

EMDR

EMDR is in 1989 door Francine Shapiro ontwikkeld om traumatische gebeurtenissen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijvoorbeeld angststoornissen, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast. EMDR kan worden toegepast bij kinderen en volwassenen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Vereniging EMDR Nederland

E-health

Binnen Psycho Praktijk Harderwijk-Emmeloord werken wij met e-health, ofwel zorg via internet. In overleg met u kan gekozen worden voor de zogeheten ‘blended care’, waarbij persoonlijke gesprekken gecombineerd worden met online interventies zoals het gebruiken van online e-health-modules in aanvulling op uw behandeling. Hiervoor gebruiken wij het e-health platform Therapieland. Uw behandelaar kiest een online behandelprogramma, waarin uitleg wordt gegeven over de klachten die u momenteel ervaart. U kunt thuis aan de slag met diverse opdrachten en vragenlijsten, tevens kunt u er leuke en informatieve filmpjes bekijken. Tussendoor kunt u online contact houden met uw behandelaar over uw vorderingen. Met uw eigen inloggegevens logt u in binnen een beveiligde omgeving en kunt u online aan de slag. Het grote voordeel van het gebruik van e-health is dat behandeling niet stopt na het gesprek. Tussen de afspraken door kunt u zelf actief aan de slag met uw klachten op een door u gekozen tijdstip en plaats.