Janine Goumare

Mijn naam is Janine Goumare en ik werk binnen de praktijk als zelfstandig GZ-psychologe, cognitief gedragstherapeut en EMDR-therapeut.

Na mijn studie orthopedagogiek ben ik als orthopedagoge werkzaam geweest in een justitiële jeugdinrichting en een instelling voor gesloten jeugdzorg. Ik heb er jarenlang met veel plezier gewerkt met jongeren en jongvolwassenen met complexe gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek. Hier heb ik de GZ-opleiding (Kind en Jeugd) kunnen voltooien.

Een aantal jaren geleden heb ik de keuze gemaakt om binnen een ambulante setting te gaan werken met jongvolwassenen, jongeren, kinderen en hun ouders. Ik heb in de afgelopen jaren veel ervaring op kunnen doen in de diagnostiek en behandeling van traumaklachten, angst- en stemmingsproblemen, een negatief zelfbeeld en ontwikkelingsproblematiek. In deze periode heb ik mijn registratie tot cognitief gedragstherapeut afgerond.

Ik behandel veelal vanuit de cognitieve gedragstherapie en maak daarnaast ook gebruik van EMDR en oplossingsgerichte principes. Ik ben positief ingesteld en probeer aan te sluiten bij wat er goed gaat. Daarnaast vind ik het belangrijk om samen met het kind, de jongere en zijn ouders mee te denken en te ondersteunen in wat helpend kan zijn om de klachten te verminderen. Het bijzondere aan mijn werk vind ik het om een periode in iemands leven mee te ‘lopen’, mee te denken en in samenwerking met het kind en de jongere (en zijn ouders) toe te werken naar het bereiken van zijn/haar doelen.

 

Informatie over mijn collega’s vindt u via “Ons team“.

 

Registraties
AGB: 94061544
BIG: 49914056325

Lidmaatschappen
Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
Vereniging EMDR Nederland (VEN)
Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt)

Documenten
GGZ kwaliteitsstatuut