Zorgcontracten 2022

Jeugdwet

Voor de vergoeding van behandelingen van kinderen tot en met 17 jaar is de gemeente verantwoordelijk op basis van de Jeugdwet.

Er moet aan 3 voorwaarden voldaan worden:

  • De zorgverlener heeft een contract met de gemeente
  • Het kind staat ingeschreven bij en is woonachtig in de gemeente
  • De hulpvraag van het kind past binnen het contract van de zorgverlener met de gemeente

Zorgverzekering

Bij uw aanmelding wordt samen met u gekeken of uw zorgverzekering binnen onze contractering valt. Zie ook kosten.

Wij zoeken altijd de hulpverlener met de meest passende ervaring en specialisme bij uw hulpvraag. Hierdoor kan het voorkomen dat uw wachttijd iets langer uitvalt. Wij vertrouwen op uw begrip en vertrouwen hierin.

Zorgverzekeraars stellen eisen en leggen beperkingen op in hun contracten. Hierop hebben wij geen enkele invloed. Helaas betekent dit soms dat niet alle behandelaren onder het contract vallen en kan voor u de wachttijd langer uitvallen. Wij hopen op uw begrip en vertrouwen dat wij u zo snel als mogelijk uitnodigen voor een intakegesprek.