Corona en beeldbellen

Door de Corona maatregelen zijn veel behandelafspraken omgezet in beeldbelafspraken.
Het tarief voor een beeldbelafspraak is hetzelfde als voor een "normale" behandelafspraak.

Zorgverzekering

De praktijk heeft een contract met een groot aantal zorgverzekeraars. Als u wilt weten of uw verzekeraar een contract met ons heeft, neem dan contact op met het secretariaat van de praktijk of met uw zorgverzekeraar. 

Wij bieden Generalistische Basis Geestelijke gezondheidszorg (BGGZ). Uw behandeling bij onze praktijk wordt door uw zorgverzekeraar als gecontracteerde zorg aangemerkt. Dit betekent dat er conform uw eigen polisvoorwaarden wordt vergoed. In uw polisvoorwaarden kunt u zien welk percentage van het tarief vergoed wordt. Wij raden u altijd aan contact op te nemen met de zorgverzekeraar als u meer uitleg over uw polisvoorwaarden wilt. Houd er rekening mee dat de zorgverzekeraar uw eigen risico zal aanspreken. Uw behandeling wordt na afronding rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. 

Indien de praktijk met uw zorgverzekeraar geen direct BGGZ contract heeft of als er sprake is van een SGGZ verwijzing, zal de vergoeding van uw behandeling via Parnassia Groep (Stichting 1nP) lopen. Zie hieronder.

Parnassia Groep (Stichting 1nP)


Onze praktijk is ook aangesloten bij Parnassia Groep (Stichting 1nP). Stichting 1nP heeft met alle verzekeraars contracten. Stichting 1nP is een gecertificeerd netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ biedt. Uw behandeling bij onze praktijk wordt door uw verzekeraar aangemerkt als gecontracteerde zorg. Uw behandeling wordt na afronding rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Ook hier gelden de regels van het Eigen Risico deel per jaar.

Jeugdwet

De behandeling van kinderen t/m 17 jaar wordt in het kader van de Jeugdwet vergoed door uw gemeente. 

Onze praktijk heeft contracten met gemeentes Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zeewolde (allen voor BGGZ en SGGZ) en Noordoostpolder en Urk (voor BGGZ). Wij vragen de zorgtoewijzing voor uw kind bij de juiste gemeente aan. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Voor de behandeling van uw kind is wel een verwijzing van de huisarts, jeugdarts, een medisch specialist of een beschikking van het CJG of Jeugdbescherming vereist.

Indien de behandeling doorloopt na de 18e verjaardag dan gaat de vergoeding van de behandeling over naar de eigen zorgverzekering.

No show

Afmeldingen ontvangen wij graag minimaal 24 uur van tevoren. U kunt zich telefonisch (voicemail) of per mail via info@pph-ppe.nl afmelden. Bij niet verschijnen op een afspraak zonder bericht (no show) en te laat afzeggen, wordt het no show tarief ad € 50,- bij u in rekening gebracht. Dit bedrag zal door u zelf betaald moeten worden, omdat het door ons en uzelf niet te declareren is bij de zorgverzekeraar of gemeente.

Uurtarief

In het voorkomende geval dat een behandeling niet bij een zorgverzekeraar of gemeente gedeclareerd kan worden of wanneer er sprake is van onderaannemerschap of de bewuste keuze een behandeling zelf te financieren hanteren wij een consult tarief van € 95 (2020) voor een individueel gesprek van 45 minuten.