Telefonisch

Harderwijk

maandag t/m vrijdag 12.00-13.00 uur. 
Buiten deze tijden om staat de telefoon doorgeschakeld naar locatie Emmeloord of naar de voicemail.

Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met het secretariaat (locatie Emmeloord) of het contactformulier invullen.

Emmeloord

In verband met de herfstvakantie is locatie Emmeloord op maandag 21 en dinsdag 22 oktober telefonisch niet bereikbaar. Spreek alstublieft een bericht in. Wij bellen u vanaf 23 oktober zo spoedig mogelijk terug.

maandag en dinsdag: 9.00-12.00 uur
donderdag en vrijdag: 9.00-16.00 uur
Buiten deze tijden om staat de telefoon doorgeschakeld naar de voicemail.

Spreek alstublieft uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook altijd een mailbericht sturen.

E-mail

De praktijk is per e-mail bereikbaar via info@pph-ppe.nl

Indien u zich wilt aanmelden, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze pagina. Zodra u het formulier heeft ingevuld, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Crisis

Op de momenten dat wij niet bereikbaar zijn en u onmiddellijk behoefte heeft aan contact met een behandelaar, neem dan contact op met uw eigen huisarts.

Na 17.00 uur en in het weekend kunt u terecht bij de huisartsenpost in uw regio. Indien noodzakelijk kan de betreffende huisartsenpost de crisisdienst inschakelen.

Klacht

Hebt u vragen of klachten, laat het ons dan weten. Wij vinden het prettig als u dit met ons bespreekt. Waar mensen met elkaar werken, ontstaan er ook soms misverstanden. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt of de bejegening door de psycholoog. Het bespreekbaar maken met de psycholoog, maakt het mogelijk om tot een oplossing te komen.  

U heeft ook het recht om als cliënt een klacht in te dienen. U kunt bellen of een brief schrijven naar de praktijk. Vindt u dit moeilijk of heeft het contact niet het gewenste resultaat, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtencommissie.

Een klacht van een volwassene kan gericht worden aan de LVVP-klachtenfunctionaris of klachtencommissie. Meer informatie hierover vindt u op de website van LVVP.

Een klacht van een kind/jongere of ouders kan worden voorgelegd aan het AKJ door het invullen van een klachtformulier. Meer informatie vindt u op de website van AKJ.

Contact formulier