De praktijk werkt met vrijgevestigde psychologen.

De Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP) heeft voor clienten uitgebreide informatiefolders opgesteld.
Folder voor volwassen clienten (Nederlands) bekijken.
Folder voor volwassen clienten (Engels) bekijken.
Folder voor Kind&Jeugd bekijken.

Voor het SCHIP-traject (verwerking echtscheiding) zijn de volgende links beschikbaar:
Korte informatieflyer bekijken.
Link naar aanvraag van het e-book: //www.schipaanpak.nl/achtergrond/aanvraag-ebook/